Failsafe Security leverde deze week een knap staaltje technologie op bij één van haar klanten in Antwerpen.  Voor een high security magazijn was het noodzakelijk dat het toegangscontrolesysteem geïntegreerd kon worden met de inbraakdetectie. 

Het toegangscontrolesysteem dat werkt met Mifare DESfire EV1 kaarten wordt gebruikt op 28 Mifare DESfire EV1 badgelezers.  Deze badgelezers zijn geplaatst op de automatische poorten van de laad- en loskades, op de personeelsingangen én op de snelpoorten tussen de laad- en loskades en het magazijn gedeelte.  Daarenboven werd een sas sturing gerealiseerd op alle poorten van de laad- en loskades met de snelpoorten in het magazijn en een sas sturing op de verschillende personeelsingangen.  Hierdoor werd een hogere graad van beveiliging gerealiseerd;  de buitenperimeter kan enkel maar geopend worden wanneer de binnenperimeter gesloten is en vice versa.

Tenslotte werd het toegangscontrolesysteem gekoppeld met het inbraakdetectiesysteem.  Wanneer een toegang geforceerd wordt (geen geldige badging) of wanneer een toegang te lang geopend blijft, dan wordt deze informatie aangeleverd aan het inbraakalarm voor verdere alarmopvolging.  De realisatie van deze integratie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leverancier van het inbraakalarm.