Ook in deze moeilijke tijden blijft Failsafe Securty bereikbaar voor zijn klanten.
De situatie in deze COVID19-cris verplicht ons echter om enkele bijzondere maatregelen te treffen.

  1. De permanentie voor technische ondersteuning is verzekerd via ons algemeen telefoonnummer 03/685.25.55 en info@failsafe.be .
  2. Hoogdringende interventies worden uitgevoerd, met in acht nemen van alle preventieve maateregelen (social distancing, handhygiëne en -ontsmetting, handschoenen, ... ) .
  3. Het preventieve onderhoud bij particulieren wordt tijdelijk opgeschort om virusverspreiding te vermijden.
  4. Het preventieve onderhoud bij bedrijven kan verder worden verzekerd met in acht nemen van alle preventieve maatregelen (social distancing, handhygiëne en -ontsmetting, handschoenen, ... ) .
  5. Werken op grotere werven waar meerdere aannemers tegelijkertijd actief zijn worden tijdelijk opgeschort om virusverspreiding te vermijden.
Op deze manier hoopt Failsafe zijn steentje bij te dragen tot de strijd tegen het verspreiden van COVID19.

We wensen iedereen het allerbeste, voornamelijk een hele goede gezondheid in deze moeilijke periode.

Met beleefde groeten,

Het Failsafe Security Team