Branddetectie

Branddetectie redt levens

Een correct werkende branddetectie-installatie redt levens. Hoe sneller brand wordt gedetecteerd, hoe sneller we kunnen reageren.
Samen met u bepaalt Failsafe Security de risico’s per locatie of deel van de infrastructuur.

In overleg met preventie-verantwoordelijken, studiebureau en op basis van de eventuele vereisten van de hulpdiensten werkt ​Failsafe Secuirty een concept uit op maat van uw behoeften.

Brandcentrale

De brandcentrale is de kern van de branddetectie. Op basis van de exacte noden van de infrastructuur en organisatie stelt Failsafe een conventioneel of een analoog adresseerbaar systeem voor. Alles in functie van een snel en efficiënt beheer van de branddetectie.

Onze partnerships met gerenommeerde fabrikanten en de jarenlange ervaring met verschillende detectiemethodes maken van Failsafe de ideale partner voor uw brandbeveiliging.  We werken steeds met BOSEC gekeurd materiaal én volgens de NBN S21-100 normering.

Detectie

Failsafe heeft al meer dan 30 jaar ervaring in branddetectie. Ee optimale detectie van rook en warmte is een kwestie van opstelling, type en aantal detectiemiddelen. De ideale oplossing combineert verschillende types detectie op de juiste locatie.

Optische rookdetector

De standaard oplossing voor branddetectie is de zogenaamde puntdetectie. Met individuele branddetectoren wordt een volledige dekking voor rook- en warmtedetectie gegarandeert.

De branddetectoren werken doorgaans op basis van optische IR-detectie (Tyndall-principe) en biedt een vroegtijdige waarschuwing in geval van brand.

​De detector reageert op rookdeeltjes.

Thermische detector

Een thermische detector wordt ingesteld op een vaste drempel (58°) en is daarom vooral nuttig op plekken waar er veel stof of rook is.

Met een optische rookdetector zou het risico op vals alarm hoog zijn.

Multisensor detector

Een multisensor detector reageert uitermate goed op alle soorten branden en vooral op branden met brandbare vloeistoffen die weinig rook produceren.  

Gasdetector

Een brandcentrale kan verder worden uitgebreid met gasdetectoren welke een pre-alarm kunnen veroorzaken vanaf een bepaalde instelbare drempel wordt overschreden of een algemeen alarm wanneer een drempel wordt overschreden die als gevaarlijk wordt aanschouwd.

​Gasdetectoren zijn beschikbaar voor het detecteren van methaangas, CO-gas, LPG, propaan, amoniak, acetyle, benzinedampen, explosieve gassen, waterstof, zuurstof (teveel of te weinig), ... .

Handmelders

Automatische detectie is één aspect van de branddetectie. Daarnaast omvat een correct werkend concept ook de nodige handbrandmelders die de gebruiker de mogelijkheid bieden om ten allen tijde alarm te slaan in geval van brand. Een correcte inplanting conform de noden en regulering is onontbeerlijk in een brand- en evacuatieplan.

​Er zijn handmelders voor iedere omgeving: binnen of buitenopstelling, EX-zones, ... .

 

Alarmering

Detecteren van brand is belangrijk, een correcte en duidelijke alarmering van alle aanwezigen, verantwoordelijken en de hulpdiensten is van levensbelang.

Naast de standaard brand- en evacuatiesirenes en flitslampen biedt Failsafe Security ook de mogelijk om via allerhande andere kanalen melding te maken van brand- of evacuatiealarm.

Koppelingen

De brandcentrale zal bij brand- of evacuatiealarm ook interageren met andere systemen. Liften worden gedesactiveerd en naar een bepaalde etage geleid, HVAC wordt uitgeschakeld, de deuren op vluchtwegen worden opengestuurd, … Failsafe Security  houdt rekening met alle aspecten.

Security made easy

Onze misie en visie is zeer éénvoudig; u een totaaloplossing aanbieden op uw beveiligingsvraag.  
Failsafe Security zoekt samen met u naar de perfecte oplossing en legt u ook graag uit waarom. 
Wij communiceren graag kort en helder.

Eénvoudig, security made easy!