FAILSAFE VERLENGT MET SUCCES ZIJN VCA-CERTIFICAAT!

SECURITY MADE EASY

Bij Failsafe Security hechten we veel belang aan veilige werkomstandigheden en een veilige werkomgeving. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO- regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

resultaat VCA 2022